Narbonne

Narbonne, ooit een Keltiberische nederzetting, werd in 118 v.C. als Narbo Martius in een Romeinse kolonie omgezet en werd later hoofdstad van de tussen 125 en 118 v.C. ingerichte provincie Gallia Narbonensis. Omstreeks 400 werd de stad bisschopszetel. Van 462 tot 720 resideerden er Visigotische koningen. Van 720 tot 759 was Narbonne in handen van de Moren. Pippijn de Korte veroverde de stad op hen.
In 1320 maakte een plotselinge wijziging van de loop van de Aude een einde aan de havenfunctie. De stad herleefde pas in de 20ste eeuw dankzij de wijnhandel.
Marktplaats
De stad is een belangrijke marktplaats en heeft keramische, chemische en voedingsmiddelenindustrie
Aartsbisschoppelijk paleis
Is thans museum voor schilder- en beeldhouwkunst en archeologie. Het is een versterkt kasteel met drie torens uit de 13de–14de eeuw. Het stadhuis werd in de 19de eeuw toegevoegd.
Narbonne
Met de bouw van de St. Just Kathedraal werd begonnen in het jaar 1272. Zij kwam in de plaats van 3 kerken die ongeveer op dezelfde plaats stonden: een Latijnse Basiliek, een Constantijnse Basiliek en een Karolingische Kathedraal.
De Kathedraal werd gewijd aan de martelaren, de H. Justinus en de H. Pasteur. Zij werd in 1587 geconsacreerd door de Aartsbisschop van Narbonne, Kardinaal Francois de Joyeuse. Het is één van de meest opmerkelijke spitsboog monumenten, =Gotische architectuur, uit de 12de –15de eeuw. De Kathedraal heeft de vorm van een Latijns kruis. Alleen het Koor (het bovenstuk van het kruis) is afgebouwd. Met het transept, de armen van het kruis, is men destijds begonnen evenals met het schip, het onderste deel van het kruis. In de 17de eeuw zijn verschillende pogingen ondernomen de bouw te voltooien.
In 1840 is Violet-le-Duc, een beroemd architect, die veel monumenten in Frankrijk heeft gerestaureerd of verfraaid, begonnen met de bouw van een versterkt portaal, doch de werkzaamheden zijn nadien gestaakt.
De “Saint Just” kan met recht trots zijn op de indrukwekkende afmetingen van haar Priesterkoor, 40 m. breed, 60 m. lang, maar is ook één van de mooiste gotische monumenten die men kan bewonderen.
De gewelven zijn 41 m. hoog en worden alleen in de hoogte overtroffen door de Kathedraal van Beauvais, 48 m. en door de Kathedraal van Amiens, 42 m.

chambres d'hotes en gites
chambres d'hotes en gites