Disclaimer

1. Algemeen :
Ondanks de zorg en aandacht die Mas Le Mimosa aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onjuist of onvolledig is. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie overnemen, openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mas Le Mimosa te Montauriol. Het ontwerp van deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder toestemming niet gebruikt of gekopieerd worden.
Mas Le Mimosa kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Binnen deze website zijn relevante externe links opgenomen. Mas Le Mimosa is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.
Mas Le Mimosa sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of als gevolg van de tijdelijke onmogelijkheid om te kunnen raadplegen Het is niet toegestaan om de normale werking van deze site te verstoren of de integriteit daarvan te schenden. Hieronder wordt mede begrepen het veranderen van de inhoud, evenals het kraken en hacken van de website.
 
2. Reservatie:
Overnachten is enkel mogelijk na reservering. Na de aanvraag van de gewenste periode wordt u een reservatiedocument toegestuurd. De reservatie kan pas worden vastgelegd na terugkomst van het ingevulde reservatiedocument. Pas na betaling van het voorschot binnen de 7 dagen na aanvraag, wordt de reservatie definitief. Een reservatie wordt steeds bevestigd na betaling van het voorschot !!
Helaas aanvaarden wij geen huisdieren. De dag van aankomst kunt U bij ons terecht vanaf 16/17 uur. De dag van vertrek vragen wij U de kamer of gite vrij te maken tegen 10 uur.
 
3. Annulatie :
Bij annulatie tot drie maand voor aankomst wordt het betaalde voorschot volledig terugbetaald. Bij annulatie minder dan twee maand voor aankomst wordt het voorschot niet terugbetaald.
TIP : een annulatieverzekering bij uw verzekeringsmakelaar is vlug afgesloten en bedraagt slechts 5 % van de totaalsom.
 
Indien er, ondanks alle inspanningen, toch een bemerking wil gegeven worden, graag contact via contact
chambre d'hotes en Gites
 

——————