Tripadvisor

TripAdvisor is het grootste reisportaal geworden. De gepubliceerde beoordelingen worden almaar belangrijker voor de restaurants, de hotels en de toeristische sektor in het algemeen.

De reviews van tripadvisor kan je lezen op deze pagina

Je kan ook alle reviews lezen op www.vakantie.review

of ga rechtstreeks naar de hoofdpagina : www.sud66.com